Over ons

Contact (vragen, opmerkingen, etc.)
E-mail: contact@restzetel.nl

Onafhankelijk
De Restzetel is een onpartijdige en onafhankelijke podcast over de Dongense politiek. Anke Zandee, Harrie Broeders en Tjietse Broeders nemen wekelijks plaats op De Restzetel om de ongehoorde stem te vertolken. De Restzetel streeft ernaar om de lokale politiek toegankelijk, inzichtelijk en begrijpelijk te maken. Ze geloven dat een plaatselijke democratie goed functioneert wanneer burgers zich zo veel mogelijk betrokken voelen bij de samenleving. Openheid en transparantie zijn hierin zowel het doel als middel. Dit gebeurt door vrije en onafhankelijke berichtgeving en verslaglegging. De inwoners van Dongen kunnen zo zelf participeren, een mening vormen en politieke beslissingen nemen.

Keukentafel
Eens in de vier jaar mag jij één Dongense volksvertegenwoordiger kiezen. Ieder jaar betaal jij gemeentebelasting. En ieder jaar beslissen deze 21 volksvertegenwoordigers waar deze €65 miljoen aan gemeenschapsgeld naar toe gaat. Welke beeldbepalende beslissingen maakt de lokale volksvertegenwoordiging daar vóór ons en ván ons geld? Deze kleine gemeentebesluiten hebben grote invloed op jouw persoonlijke leven. De Restzetel luistert naar de ongehoorde stem en laat het via deze podcast klinken. De podcast fungeert als een intermediair tussen de lege publieke raadszaaltribune en de vele Dongense huiskamers.

Vrijheid
De Restzetelmakers duiden – ieder met een eigen visie – op luchtige wijze de politieke gebeurtenissen. De waarheidsvisie behoort niet toe aan onze lokale machthebbers maar is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De vrijheid van meningsuiting is essentieel en onmisbaar in een open, transparante en democratische samenleving. De Restzetel maakt volledig gebruik van hun vrijheid van meningsuiting. Daarom aanvaardt De Restzetel geen enkele aansprakelijkheid voor (im)materiële schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, zou kunnen ontstaan.  

Doorgeefluik
De Restzetel is een verrijking en aanvulling op het huidige Dongense media-aanbod. Tijdens de afleveringen analyseren de makers de raadsbijeenkomsten, beschouwen het collegebeleid en bespreken de actualiteit. Dit doen ze op een laagdrempelige, inhoudelijke en eigen wijze.

Vliegwiel
Behalve het vertalen van de beleidscommunicatie vanuit het gemeentehuis richting de burger, bedient De Restzetel ook de publieke opinie. De Restzetel faciliteert dat burgers hun ongehoorde stem kunnen uiten zodat er hopelijk door de volksvertegenwoordiging naar geluisterd wordt. De Restzetel discussieert, signaleert en stimuleert hiermee het noodzakelijke en maatschappelijke debat.

Waakhond
De Restzetel wil ook een waakhond zijn die blaft als het kan en bijt als het moet. Door kritisch weerwoord te bieden, tracht De Restzetel dat machthebbers niet ongehinderd kunnen doen wat ze graag ongezien zouden willen doen. Iedere macht bestaat bij de gratie van een tegenmacht.